คำชี้แจง
1) เฉพาะผู้ที่จบระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ถึง 31 พ.ค. 2566
2) ผู้ที่มีวันที่จบไม่อยู่ในช่วงวันตามข้อ 1 สามารถมารายงานตัวบัณฑิตได้โดยไม่ต้องทำแบบสอบถาม
3) เฉพาะ นศ. ป.ตรี ภาคปกติ ป.โท ป.เอก และ ป.บัณฑิต
4) ส่งลิงก์แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้นายจ้างหรือหัวหน้าหน่วยงานประเมิน
5) สอบถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลหรือพบปัญหากรุณาติดต่อ LINE OA: @academicrru