คำชี้แจง
1) เฉพาะผู้ที่จบระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2564 ถึง 31 พ.ค. 2565
2) ส่งลิงก์แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตให้นายจ้างหรือหัวหน้าหน่วยงานประเมิน
3) สอบถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลหรือพบปัญหากรุณาติดต่อ LINE OA: @academicrru